ФОР СПЕД ООД
Лицензирана транспортна фирма
В ЦЯЛА ЕВРОПА
От мястото на производство,
{ до складовите бази на клиента }
СОБСТВЕНИ
превозни средства
{ ОБОРУДВАНИ С GPS СИСТЕМА }
ЗАСТРАХОВКА
на всички превозни средства
{ по конвенция CMR }
НАШИТЕ ВОДАЧИ
са квалифицирани и опитни

Транспортна Фирма ,,Фор Спед” ЕООД

,,Фор Спед” ЕООД е лицензирана транспортна фирма за международен автомобилен превоз на товари, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Валидността на лиценза е до 08.03.2025г.

,,Фор Спед” Извършва превози

превоз на стоки на територията на цяла Европа от мястото на производство до складовите бази на клиенти. Ние сме оборудвали нашите камиони с GPS система, която осигурява постоянна информация за моментното състояние и местоположение на товара.

Прочетете повече
 • Австрия
 • Албания
 • Белгия
 • България
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Испания
 • Словакия
 • Словения
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Унгария
 • Франция и много други.