Собствен превоз


Информация

Тъй като поставяме удобството и сигурността на нашите клиети на първо място ние сме оборудвали нашите камиони с GPS система, която позволява непрекъсната комукация с превозното средство и осигурява постоянна информация за моментното състояние и местоположение на товара.. Работим с български и европейски спедиции и следваме постоянно изменящите се закони и норми, регулиращи транспортната дейност, за да можем да изпълним изискванията на нашите клиенти.

Детайли

  • Собствен превоз