За нас

Лицензирана транспортна фирма.

,,Фор Спед” ЕООД - лицензирана транспортна фирма за международен автомобилен превоз на товари

,,Фор Спед” ЕООД е лицензирана транспортна фирма за международен автомобилен превоз на товари, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Валидността на лиценза е до 08.03.2025г.

Разполагаме със собствени превозни средства. Осъществяваме превоз на стоки на територията на цяла Европа от мястото на производство до складовите бази на клиенти. Всички товари са под покритието на застраховка /отговорност на превозвача/ по конвенция CMR

Конкурентноспособността ни се изразява в опита и квалификацията на водачите на превозните средства, както и в безупречното техническо състояние на нашите товарни автомобили. Тъй като поставяме удобството и сигурността на нашите клиети на първо място ние сме оборудвали нашите камиони с GPS система, която позволява непрекъсната комукация с превозното средство и осигурява постоянна информация за моментното състояние и местоположение на товара.. Работим с български и европейски спедиции и следваме постоянно изменящите се закони и норми, регулиращи транспортната дейност, за да можем да изпълним изискванията на нашите клиенти.

Водеща цел е да удовлетворим нашите клиенти и дори да надминем очакванията им, за целта ,,Фор Спед’’ разполага със собствена сервизна база и охраняем паркинг.

Контакти